hakuilmoitus

Toiminnanjohtajan hakuilmoitus

Suomen Puhallinorkesteriliitto ry hakee osa-aikaista toiminnanjohtajaa toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen.

Suomen Puhallinorkesteriliitto on maan suurin valtakunnallinen puhallinmusiikkijärjestö. Sen muodostaa noin 270 puhallinorkesteria sekä lisäksi henkilö- ja yhteisöjäsenet. Toimintaa ohjaa puhallinmusiikkialan asiantuntijoista koostuva hallitus.

Toiminnanjohtajan tehtäviin kuuluvat liiton jäsenasiat, verkostotyö sekä avustusten hakeminen ja niistä raportointi. Lisäksi toiminnanjohtaja vastaa liiton kokousten, tapahtumien ja koulutusten käytännön järjestelyistä. Työ edellyttää hyvää kulttuurikentän asiantuntijuutta, järjestötuntemusta, hyviä kirjallisia ja suullisia valmiuksia sekä sosiaalisen median tuntemusta. Työhön kuuluu viikonloppu- ja iltatöitä erikseen sovittuina ajankohtina (liiton omat tapahtumat ja hallituksen kokoukset).