Vuoden Pinna

Myönnetyt palkinnot:

2004 Pentti Jalonen, Rauma
2005 Pekka Ulmanen, Kuopio
2006 Osmo Jämsä, Toholampi
2007 Anne Peltonen, Kotka
2008 Jukka Myllys, Oulu
2009 Marja Ikonen, Rantasalmi
2010 Anne Lehtomäki-Koskinen, Rauma
2011 Harri Ulmanen, Kuopio
2012 Petri Salo, Seinäjoki
2013 Juha Salmela, Lahti
2014 Päivi Pyymäki, Tampere
2015 Helena Sinisalo, Helsinki
2016 Arrigo Christian Blom, Kuhmo
2017 Anna-Leena Lumme, Ylöjärvi
2018 Anu Pihl, Tampere
2019 Janne Laine, Espoo
2020 Aleksi Saraskari, Lahti
2021 Minna Kajander, Turku
2022 Anni Ollila-Nordström, Hämeenlinna
2023 Mari Kaasinen-Annanperä, Haapajärvi

Vuoden Pinna -palkinnon säännöt:

Suomen Puhallinorkesteriliitto jakaa kerran vuodessa maalis-huhtikuussa. ”Pinna”- tunnustuspalkinnon.  Palkinto on puualustan reikään kiinnitetty  kapellimestarin puikko.

Tunnustuspalkinnon tarkoituksena on korostaa koulutuksellisen ja  alueellisen puhallinorkesteriharrastuksen merkitystä maamme kulttuurielämälle. Palkinto myönnetään harrastemusiikin parissa työskentelevälle orkesterinjohtajalle, joka palkinnon saadessaan toimii aktiivisesti orkesterintyön parissa. Palkintoa ei jaeta urasta kuin erityisestä poikkeustapauksesta. Tällöin kyse on kapellimestareista, joilla on ollut  merkittävä ja pitkäkestoinen asema SPOL:n orkesteritoiminnan kehittämisessä. Sama henkilö voidaan palkita vain yhden kerran.

Liiton hallitus etsii vuoden aikana tunnustuspalkinnon kriteerit täyttävää henkilöä sekä ottaa vastaan liiton jäsenistön tekemiä ehdotuksia. Palkinnon saajan päättää liiton hallitus sääntöjen mukaisessa hallituksen kokouksessa viimeistään kuukautta ennen jakopäätöstä. Ehdokas ei voi esittää itseään ja hän ei saa osallistua itseään koskevaan äänestykseen. Päätökseen riittää yhden äänen enemmistö. Äänten mennessä tasan päätöksen tekee kokouksen puheenjohtaja. Jakopäätöksestä ei voi valittaa. 

Liitto  tiedottaa palkinnon vastaanottajaa hyvissä ajoin, jotta hallitus voi jakaa palkinnon henkilökohtaisesti julkisessa ja media-arvoltaan merkittävässä  tilaisuudessa. Palkinnon luovutuksesta  tiedotetaan valtakunnallisesti välittömästi jakotilaisuuden jälkeen. Muilta osin hallitusta sitoo vaitiolovelvollisuus päätöksestä ennen sen  julkistamista.