Koulutustuki

Voisivatko orkesterisi harjoitukset olla myös Kansalaisfoorumin tukemia opintokerhoja? KYLLÄ!

Voisiko orkesteri järjestää tehoviikonloppukurssin ja saada sitä varten taloudellista tukea? KYLLÄ!

Kuinka paljon? Entä miten pitää toimia? Hallituksen koulutusvastaava Taina Räsänen vastaa jäsenistön kysymyksiin ja neuvoo mm. palkkiolomakkeiden täytössä. Yhteystiedot hallituksen sivuilla.

Koulutustuki jäsenorkestereille

Jäsenorkesterit voivat hakea avustusta omiin orkesterikoulutuksiin.  Avustuksen määrä päätetään hallituksen kokouksessa tapauskohtaisesti. HUOM Kurssilaisten matka-, majoitus tai ruokailukuluja ei tueta. 

TÄYTÄ HAKEMUS SÄHKÖISESTI:  http://www.spolli.com/content/avustushakemus

Koulutustuen hakemukset tulee olla hallituksella ennen tapahtumaa, jälkikäteen ei tukea myönnetä. Määräajat hakemusten jättämiselle ovat 31.1, 30.4, 30.8 ja 31.10. Määräajoissa on huomioitu hallituksen kokousten ajankohdat (helmikuu, toukokuu, syyskuu, marraskuu). Hakemuksessa tulee käydä ilmi koulutuksen sisältö, rahoitussuunnitelma (menot ja tulot eriteltyinä) sekä muut anotut avustukset. 

Koulutustukea myös Sibelius-Akatemian puhallinkapellimestarilinjan opiskelijan palkkaamiseen

Ulkopuolista kouluttaja tuo orkesteriin uusia tuulia ja ideoita esim. viikonloppukursseille. Kun pyydätte kouluttajan Sibelius-Akatemian puhallinkapellimestarilinjalta, liitto avustaa kouluttajapalkkiota 200€:lla. Jäsenorkesteri saa kurssiavustuksen jälkikäteen, kurssin tilitystä vastaan. Rahastonhoitajalle tulee toimittaa kulutositteet kurssin tuloista ja menoista, joita vastaan avustus maksetaan tilille. Tiedustelut Taina Räsäseltä. 

Suomen Puhallinorkesteriliiton jäsenillä on mahdollisuus hyödyntää Kansalaisfoorumin palveluita.

Kansalaisfoorumin (ent. Vapaan sivistystoiminnanliitto) sivuilta voi nyt kätevästi hakea kaikki kurssi tai kerhopaperit. Sivuilla on myös ohjeita papereiden täyttämiseksi. Lisäksi sivuilta löytyy linkit lisätietojen saamiseksi. Tutustu! (katso kohdat opintokerho tai oma kurssi)

Muut avustukset

Muut avustushakemukset käsitellään tapauskohtaisesti ja päätetään hallituksen kokouksessa etukäteen.