Koulutustuki

Voisiko orkesteri järjestää tehoviikonloppukurssin ja saada sitä varten taloudellista tukea? KYLLÄ!

Kuinka paljon? Entä miten pitää toimia? Toiminnanjohtaja Sirpa Berg vastaa jäsenistön kysymyksiin ja neuvoo mm. palkkiolomakkeiden täytössä. Yhteystiedot hallituksen sivuilla.

SPOL:n koulutustuki jäsenorkestereille

Jäsenorkesterit voivat hakea avustusta omiin orkesterikoulutuksiin.  Avustuksen määrä päätetään hallituksen kokouksessa tapauskohtaisesti. HUOM: Matka-, majoitus tai ruokailukuluja ei tueta. 

TÄYTÄ HAKEMUS SÄHKÖISESTI:  http://www.spolli.com/content/avustushakemus

Koulutustuen hakemukset tulee olla hallituksella ennen tapahtumaa, jälkikäteen ei tukea myönnetä. Määräajat hakemusten jättämiselle ovat 31.1, 30.4., 30.8. ja 31.10. Määräajoissa on huomioitu hallituksen kokousten ajankohdat (helmikuu, toukokuu, syyskuu, marraskuu). Hakemuksessa tulee käydä ilmi koulutuksen sisältö, rahoitussuunnitelma (menot ja tulot eriteltyinä) sekä muut anotut avustukset. 

Koulutustukea myös Sibelius-Akatemian ja TAMK:n puhallinkapellimestarilinjan opiskelijan palkkaamiseen

Ulkopuolinen kouluttaja tuo orkesteriin uusia tuulia ja ideoita esim. viikonloppukursseille. Kun pyydätte kouluttajan Sibelius-Akatemian puhallinkapellimestarilinjalta tai Tampereen Musiikkiakatemian orkesterijohdon koulutuksesta, liitto avustaa kouluttajapalkkiota 200€:lla. Jäsenorkesteri saa kurssiavustuksen jälkikäteen, kurssin tilitystä vastaan. Rahastonhoitajalle tulee toimittaa kulutositteet kurssin tuloista ja menoista, joita vastaan avustus maksetaan tilille. Lisätietoa SPOL:n toiminnanjohtajalta. 

Kansalaisfoorumin koulutustuki

Suomen Puhallinorkesteriliiton jäsenet voivat hyödyntää Opintokeskus Kansalaisfoorumin palveluita. Kansalaisfoorumin sivuilta löydät ohjeet kurssituen hakemiseksi sekä tarvittavat liitelomakkeet. 

Muut avustukset

Muut avustushakemukset käsitellään tapauskohtaisesti ja päätetään hallituksen kokouksessa etukäteen.