Syyskokouksen päätöksiä 8.10.2022

Liiton syyskokous pidettiin Tampereella 8.10. SPOL:n tapahtumapäivän päätteksi. Kokouksessa päätettiin seuraavat asiat:

  • vahvistettiin liiton toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio vuodelle 2023
  • hyväksyttiin uudet jäsenmaksut hallituksen esityksen mukaisesti
  • valittiin hallituksen puheenjohtajaksi vuodelle 2023 MuT Sami Ruusuvuori, joka toimii myös liiton puheenjohtajana
  • valittiin hallitukseen kaksivuotiskaudeksi erovuoroiset jäsenet Arrigo Blom ja Tiiu Tuominen uudelleen sekä uusina jäseninä Soila Takanen ja Juhani Valtasalmi
  • valittiin tilintarkastusyhteisö Tilintarkastus AAA Oy Tampereelta tarkastamaan liiton tilejä edelleen vuonna 2023 

Liiton kevätkokous pidetään Turussa Valtakunnallisilla puhallinpäivillä lauantaina 18.3.2023