Puheenjohtajan tervehdys vuodelle 2023

puheenjohtaja sami ruusuvuori

Arvoisat SPOL:n jäsenet.

Sain suuren kunnian tulla valituksi Suomen Puhallinorkesteriliiton puheenjohtajaksi vuodelle 2023. Lämmin kiitos luottamuksesta. 

Olen saanut viettää upeita hetkiä sekä saanut parhaimmat ystäväni puhallinorkestereista. Koen, että vuodet puhallinmusiikin parissa ja aiheen tiimoilta suoritetut tohtoriopinnot tarjoavat hyvän pohjan toimia suomalaisen puhallinmusiikkikentän hyväksi juuri tässä ajanhetkessä.

Suuret kiitokset Anu Koskiselle ja edelliselle hallitukselle kaikesta siitä työstä, mitä olette liittomme hyväksi tehneet. Saimme teiltä kunnianhimoisen toimintasuunnitelman tulevalle vuodelle, jota lähdemme innolla toteuttamaan. Strategisina painopisteinä ovat tulevaisuuden toimintamallien luominen, liiton jäsenmäärän kasvattaminen sekä uusien koulutusmallien kehittäminen. Mittavat digitalisaatiohankkeet leimaavat tulevan vuoden toimintaa. Tärkeimpinä uudistuksina ovat verkkosivujen nykyaikaistaminen ja osallistuminen suomalaisen musiikin verkkokaupan rakentamiseen. PuhApp-tapahtumasovelluksen laajempi käyttöönotto on myös tulevan vuoden yksi keskeinen kehittämispäämäärä. 

Edellä mainittujen lisäksi pidän erityisen tärkeänä löytää uusia toimintamalleja puhallinmusiikin kiinnostavuuden ja tunnettavuuden kasvattamiseksi sekä uusien soittajien saamiseksi harrastuksen pariin. Olen myös lupautunut kirjoittamaan säännöllisesti blogia, joissa tuon esille puhallinmusiikin historiaa, puhallinsävellyksiä ja tietoa eri maiden puhallinmusiikkielämästä. 

Liittomme osallistuu tänä vuonna jälleen lukuisiin tapahtumiin joista suurimmat ovat Puhallinpäivät Turussa 16.–19.3., Järvenpään puhallinmusiikkiviikko 10.–16.7. sekä Ruskatrööttää Joensuussa 29.9–1.10. Lehti ilmestyy tänäkin vuonna neljä kertaa. Ajatuksena on tuoda siihen lisää pedagogista näkökulmaa, menestystarinoita ja onnistumisia eri osa-alueilta kuten rekrytoinnista, konserttien markkinoinnista, sävellystilauksista sekä esimerkiksi vanhempainyhdistyksen aktivoinnista. Tavoitteena on jakaa tietoa, kuinka eri puolilla Suomea asioita on toteutettu ja miten siinä on onnistuttu, jolloin pyörää ei tarvitse keksiä aina uudelleen. Yhtenä tulevaisuuden tavoitteena on myös yhteistyön lisääminen Pohjoismaiden ja Baltian maiden vastaavien liittojen kanssa. 

Yhteistyö on kaiken avain. Vaikka meillä on erinomainen toiminnanjohtaja sekä intoa puhkuva hallitus, tarvitsemme jokaista teitä. Lähettäkää siis matalalla kynnyksellä palautetta ja ideoita. Minut saa parhaiten kiinni meilillä spol.pj@gmail.com.

 

Erinomaista vuotta 2023 kaikille!

Sami Ruusuvuori
Suomen Puhallinorkesteriliiton puheenjohtaja