Kutsu vuosikokoukseen lauantaina 20.3.2021

Tervetuloa Suomen Puhallinorkesteriliitto ry:n vuosikokoukseen. Kokous järjestetään lauantaina 20.3.2021 klo 14.00 Jyväskylässä Suomalaisella musiikkikampuksella (os. Pitkäkatu 18-22, lk 263). Koska valtakunnalliset puhallinpäivät järjestetään tänä vuonna verkkotapahtumana, myös liiton vuosikokous järjestetään viimevuotiseen tapaan poikkeusjärjestelyin. Noudatamme AVI:n voimassa olevia kokoontumisrajoituksia ja korona-säädöksiä, joten pyydämme jäseniä osallistumaan kokoukseen ensisijaisesti etäyhteyden välityksellä.


Kaikkia kokoukseen (niin etänä kuin mahdollisesti paikalle tulevia) osallistujia pyydetään ilmoittautumaan etukäteen viimeistään keskiviikkona 17.3.2021 sähköpostitse toiminnanjohtajalle spol.toiminnanjohtaja@gmail.com.
Ilmoittautuneille lähetetään ennen kokousta nettilinkki, jolla kokoukseen voi osallistua. llmoitathan sähköpostiosoitteen, johon kokouslinkki lähetetään. Samaan sähköpostiin toimitetaan myös vuosikokouksessa käsiteltävät asiakirjat.
Linkki ja siihen liittyvä salasana ovat jäsenkohtaisia, eikä niitä saa jakaa muille.
Ilmoittautumisen yhteydessä on alla oleva valtakirja toimitettava kuvatiedostona (skannaus tai valokuva, pdf- tai jpg-tiedosto) toiminnanjohtajalle allekirjoitettuna.
Mikäli etäyhteyden käyttö on mahdotonta, kokoukseen voi osallistua myös Jyväskylässä, mutta tästä on saatava tieto keskiviikkoon 17.3.2021 mennessä. Ennakkoilmoittautuminen on välttämätöntä, jotta kokoontumisrajoituksia voidaan noudattaa.
Ethän saavu paikalle, mikäli sinulla on flunssaoireita.

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat sekä sääntömuutosehdotus:

1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
2. Esitetään liiton vuosikertomus.
3. Esitetään liiton tilit ja tilintarkastajien lausunto sekä päätetään tilien hyväksymisestä ja tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja taloudenhoitajalle.
4. Hyväksytään tulo- ja menoarvio sekä esitetään toimintasuunnitelma alkanutta vuotta varten.
5. Päätetään jäsenmaksun suuruudesta vuodelle 2021.

6. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan myös liiton puheenjohtajaksi.
7. Valitaan neljä jäsentä johtokuntaan erovuoroisten tilalle.

8. Valitaan tilintarkastaja ja toiminnantarkastaja sekä heille varamiehet.
9. Päätetään hallituksen työkorvauksista vuodelle 2021.
10. Käsitellään johtokunnan esittämät sääntömuutokset ja päätetään niiden hyväksymisestä. Muutosehdotus on tämän kutsun liitteenä.
11. Päätetään muista johtokunnan tai jäsenten esittämistä asioista ottaen huomioon liiton sääntöjen 15 pykälän ja yhdistyslain 17 pykälän määräykset.
Liittomme nykyiset säännöt sekä lisätietoja löytyy osoitteesta www.spolli.com.

Lappeenrannassa 13.2.2021

Anu Koskinen, puheenjohtaja

Sääntömuutoslinkki ja valtakirja lähetetään jäsenille sähköpostiin