Koronatilanteen huomioiminen puhallinorkestereissa

Suomen Puhallinorkesteriliiton hallitus on 16.8.2020 kokouksessaan päättänyt, ettei se anna omia erillisiä ohjeita orkestereiden toimintaan koronapandemian aikana. Jäsenistössämme on hyvin erilaisia, erilaisissa olosuhteissa ja taustaorganisaatioissa toimivia kokoonpanoja, joille yhtenäisten, kaikille sopivien ohjeiden antaminen ei olisi ollut mielekästä tilanteessa, jossa viranomaismääräyksetkin voivat muuttua nopealla aikataululla.
 
Kehotamme jäseniämme seuraamaan terveys- ja aluehallintoviranomaisten antamia määräyksiä ja ohjeistuksia ja soveltamaan niitä omaan toimintaansa tarkoituksenmukaisella tavalla yleiset turvaväli-, käsihygienia- yms. ohjeet huomioiden. 
 
Lisätietoa saat täältä: 
AVI .