Jäsenmaksut

Jäsenmaksusta päätetään vuosittain liiton vuosikokouksessa Valtakunnallisilla puhallinpäivillä. Tässä päivitetyt jäsenmaksut, jotka ovat suhteutettu orkesterin kokoon seuraavasti:

1 - 9 jäsentä  70 €  äänimäärä vuosikokouksessa 1
10-19 jäsentä 90 €  äänimäärä vuosikokouksessa 2
20-29 jäsentä 110 €  äänimäärä vuosikokouksessa 3
30- jäsentä 165 € äänimäärä vuosikokouksessa 4 
yhteisöjäsen  110 € äänimäärä vuosikokouksessa 1 
henkilöjäsen 35 € äänimäärä vuosikokouksessa 1