Jäsenmaksut

Jäsenmaksusta päätetään vuosittain liiton syyskokouksessa. Tässä päivitetyt jäsenmaksut, jotka on suhteutettu orkesterin kokoon seuraavasti:

1-9 jäsentä  72 € äänimäärä liiton kokouksessa 1
10-19 jäsentä 94 € äänimäärä liiton kokouksessa 2
20-29 jäsentä 115 € äänimäärä liiton kokouksessa 3
30-49 jäsentä 175 € äänimäärä liiton kokouksessa 4 
50- jäsentä 185 € äänimäärä liiton kokouksessa 4 + 2 lehteä
yhteisöjäsen  115 € äänimäärä liiton kokouksessa 1 
henkilöjäsen 36 € äänimäärä liiton kokouksessa 1