Jäsenmaksut

Jäsenmaksusta päätetään vuosittain liiton syyskokouksessa. Tässä päivitetyt jäsenmaksut, jotka on suhteutettu orkesterin kokoon seuraavasti:

1-9 jäsentä  70 € äänimäärä liiton kokouksessa 1
10-19 jäsentä 90 € äänimäärä liiton kokouksessa 2
20-29 jäsentä 110 € äänimäärä liiton kokouksessa 3
30- jäsentä 165 € äänimäärä liiton kokouksessa 4 
yhteisöjäsen  110 € äänimäärä liiton kokouksessa 1 
henkilöjäsen 35 € äänimäärä liiton kokouksessa 1