Hallituksen kokouksen päätöksiä

uusi hallitus järjestäytymiskokouksessa

Uusi hallitus järjestäytyi Tampereella 14.1. ja päätti mm. seuraavaa:

  • valittiin hallituksen jäsenistä taloudenhoitajaksi Lassi Takanen ja varapuheenjohtajaksi Tiiu Tuominen. Toiminnanjohtaja toimii liiton sihteerinä, mutta kokoussihteerin tehtävä kiertää hallituksen jäsenten kesken. 
  • Puheenjohtaja Sami Ruusuvuori toimii jäsenlehden päätoimittajana ja vastaa mm. kansainvälisistä asioista yhdessä Jukka Viitasaaren kanssa.
  • Jäsenlehden toimitustytöstä vastaa työryhmä Veera Karhu, Soila Takanen ja Juhani Valtasalmi, lehden taitto Jukka Viitasaari.
  • Jaettiin muut vastuu- ja edustustehtävät hallituksen jäsenten ja toiminnanjohtajan kesken.
  • Jäsenasioissa hyväksyttiin uusiksi jäseniksi Riihimäen musiikkiopisto ja Kouvolan soittokunta.
  • Hyväksyttiin viime kokouksen jälkeen maksetut laskut. Päätettiin ottaa liiton talous- ja laskutusasioissa käyttöön Fennoa taloushallinto-ohjelma.
  • Päätettiin pitää seuraava kokous su 19.2.

    kuva Jukka Viitasaari