Avustuksen tilitys

OHJEET MYÖNNETYN AVUSTUKSEN SAAMISEKSI:

Selvitys avustuksen tilitykseksi tulee tehdä välittömästi tapahtuman jälkeen, viimeistään 2 kk aikana. Mikäli selvitystä ei ole saatu, myönnetty avustus katsotaan rauenneeksi 6 kk kuluttua tapahtumasta.

Tositteiden on oltava pyydettäessä todennettavissa. Tilityksen tulee olla maksettujen tositteiden mukainen. Tilityksessä tulee ilmoittaa avustetun tapahtuman/koulutuksen kaikki toteutuneet tulot ja menot ennen myönnettyä avustusta. Tilitykseen tulee ilmoittaa myös muut saadut avustukset sekä mahdolliset sponsoreilta saadut tulot ja talkootyöhön annetut korvaukset. Voittoa tehneelle tapahtumalle ei tukea makseta. Ilmoitattehan taloudenhoitajalle, mikäli ette tule käyttämään myönnettyä avustusta. 

TÄRKEÄÄ: Kuitit tarvitaan niistä tilitapahtumista, joita tuki koskee. Esim. Jos tukea on myönnetty kapellimestarin palkkaukseen, pitää toimittaa tositteet siitä, että kapellimestarille on palkkio maksettu. Lämpöpaperitositteista (kaupan kuitit) tarvitaan alkuperäiset, mutta pankin kautta maksetuista riittää sähköpostin liite. Kuitit toimitetaan taloudenhoitajan sähköpostiin.
 
Tiedustelut: taloudenhoitaja Marita Rantamäki  puh. 040 513 9059,  marita.rantamaki(at)gmail.com 
 

ILMOITA TIEDOT:

Tositteisiin perustuva yksityiskohtainen selvitys avustetun tapahtuman/koulutuksen kaikista menoista ja tuloista.